4 step til salg af bolig

1. step: Forbered salget

Når du gennemgår din bolig , så tænk som en potentiel køber, der vil bemærke ting som løstsiddende tapet, manglende loftlister og lignende. Få ordnet den slags inden.

Skjul ikke skader! Du risikerer at skulle betale erstatning til køberen efter salget.

Får lavet en tilstandsrapport (det er frivilligt, men en god idé), giv et tilbud om ejerskifteforsikring til køber og tilbyd skriftligt f.eks. at betale halvdelen af den samlede præmie. Ellers har du ansvaret for skjulte fejl og mangler i ti år. Du hæfter dog som sælger stadig for eksempelvis ulovligheder, svig og grov uagtsomhed.

Bestil en beskikket energikonsulent på Boligeftersyn.dk til at lave en Energimærkning. En energimærkning er en lovpligtig vurdering af en bygningens energimæssige tilstand, som skal udarbejdes før salg.

2. step: Markedsfør boligen

Lav en boligannonce på boligstep.dk. Denne indeholder oplysninger om boligens type, beliggenhed, størrelse, byggeår, antal værelser mm.

Du kan enten femvise boligen for én interesseret køber af gangen eller vælge at holde åbent hus. En fremvisning tager typisk 15 - 20 minutter, så tænk over hvilke ting du vil fremhæve og hvad du vil nå at vise frem.

Vær klar til at handle og overvej inden, om du er villig til at forhandle pris og vilkår, og hvor langt du er villig til at gå. Hav salgsopstilling, det kommunale oplysningsskema og tingbogsattesten klar i forbindelse med fremvisningen.

3. step: Gennemfør handlen

Når en potentiel køber viser sig, bør du kontakte en advokat for at få lavet en købsaftale, du skal skrive skøde under mm. Handlen skal til sidst berigtiges, hvilket typisk gøres at købers advokat.

En væsentlig del af berigtigelsen er, at sørge for, at de lån som køber ikke skal overtage, bliver indfriet og at eventuelle nye lån bliver hjemtaget. Derudover skal der laves en refusionsopgørelse. En berigtigelse vil under normale omstændigheder kunne afsluttes ca. en måned efter overtagelsesdagen.

4. step: Overdragelse af boligen

Inden afleveringen af boligen har du som sælger pligt til at vedligeholde boligen, så den fremstår i samme stand, som da den blev handlet. Du bærer desuden risikoen for boligen, indtil køberen, ifølge skødet, overtager den.

Normalt vil det være aftalt, at du skal aflevere boligen i 'ryddeliggjort stand' klokken 12.00 på overtagelsesdagen. Inden du giver køber nøglen, aflæses boligens målere - vand, varme, gas, el ol. - som I begge underskriver.

Du skal som sælger meddele aflæsningernes resultater til de forskellige forsyningsselskaber. Du bør desuden give køberen alle praktiske oplysninger om ejendommen, såsom placering af hovedstophanen for vand eller særlige krav til vedligeholdelsen af gulvene. Giv også køber garantibeviser og manualer for det løsøre - vaskemaskine, køleskab mm. - som denne overtager.

Kilde: www.boligejer.dk (Ervhervs- og Byggestyrelsen)