Deponering

En deponering er at indbetale et beløb (købssummen) til et depot til senere frigivelse. Deponeringen frigives når det endelige skøde er tinglyst og handlen er endelig.