Sådan bruges gældsbreve i familiehandler
Hvis du gerne vil overdrage fast ejendom til et familiemedlem, er der flere måder at gøre det på, men ofte kan du risikere at modtager af gaven skal svare gave-afgift såfremt familiesalget ikke sker på en bestemt måde.

Det er vigtigt at sikre, at der foretages en egentlig handel af sommerhuset eller ejendommen, til en pris på mindst den offentlige vurdering fratrukket 15%. Men selvom det kan være meget attraktivt for køber/modtager, så vil det ofte være mange penge vedkommende skal betale, og mere end de fleste lige har råd til.

Hvis man som forælder gerne vil sikre at sommerhuset forbliver i familien, og man gerne vil undgå arve- og gaveafgifter, er der mulighed for, at låne købssummen (dvs de 85% af den offentlige vurdering af boligen) til børnene, ved udstedelse af et gældsbrev. Gældsbrevet skal indholde detaljer som den endelige sum der udlånes, samt vilkår for tilbagebetaling (som kan være skudt langt ud i fremtiden), at lånet er rentefrit. Så langt så godt, men så skylder børnene jo heel summen til forældrene.

Så dernæst gør forældrene det, at de hvert år beslutter sig for, at give en skattefri kontantgave på ca 60.000 kr. pr. forældre pr. barn, dvs op til 120.000 hvis begge forældre giver gaven. Gaven udføres relt ved at nedskrive gælden med dette beløb, ved man manuelt påfører at gælden nedskrives på dette beløb, en dato og underskrift fra begge forældre.

På den måde kan forældrene overdrage boligen nu til børnene, uden at børnene behøver at skulle foretage kontante udlæg, og alle opnår skattefrihed for transaktionen over en årrække.

Sådan kan en familieoverdragelse foretages uden at man ifalder skatte-. eller afgiftspligt.